Jednou za kalendářní rok vám váš dodavatel elektrické energie zašle vyúčtování elektřiny. Konkrétní období, kdy toto vyúčtování naleznete ve své schránce, je pohyblivé a navíc závislé na tom, kdy je ve vaší domácnosti prováděn odečet distributorskou společností.

Faktura za spotřebovanou elektřinu

Vyúčtování elektřiny je vlastně dvou- až třístránkovým dokumentem, který vás informuje, kolik jste v předchozím kalendářním roce spotřebovali elektrické energie. Další důležitou informací, jež na faktuře za spotřebovanou elektřinu naleznete, je, zda budete svému dodavateli ještě něco doplácet, nebo zda máte přeplatek.

Různé termíny vystavení faktury

Vyúčtování elektřiny posílají dodavatelé elektrické energie tuzemským domácnostem v různé termíny. A to z důvodu, neboť roční vyúčtování elektřiny bývá vystavováno až na základě odečtu elektroměru (tj. odečtu skutečné spotřeby), který je prováděn jednou ročně distributorskou, a nikoliv dodavatelskou společností.

Udělejte si porovnání cen elektřiny

- po vyplnění formuláře uvidíte srovnání všech dodavatelů elektřiny v ČR - průměrně je možné na elektřině ušetřit až 2300 Kč

Odečtový týden distributora

Termín vystavení faktury za elektřinu je tak závislý na odečtovém týdnu distributora elektřiny. Tento termín navíc nelze sjednotit a dodavatel elektřiny jej nemůže nijak ovlivnit. Teprve na základě jednotlivých dat, která distributoská společnost prostřednictvím elektroměru naměří, může následně dodavatel elektrické energie vyfakturovat konkrétní domácnosti vyúčtování elektřiny.

Údaje na faktuře

Na faktuře za spotřebovanou elektřinu naleznete řadu důležitých údajů. Níže je přehled jednotlivých položek, jež jsou v tomto vyúčtování elektřiny obsaženy.

Strana 1: Celkový přehled

 • Identifikační údaje dodavatele.
 • Identifikační údaje odběratele
 • Základní a fakturační údaje. V rámci této položky naleznete vaše zákaznické číslo a variabilní symbol, pod kterým platíte zálohy elektřiny. V této položce může být také zahrnuto označení místa a čísla odběru.
 • Stručná rekapitulace k finančnímu vyrovnání. Tato položka zahrnuje celkovou částku za spotřebu elektrické energie, souhrn zaplacených záloh a také to, zda za spotřebovanou elektřinu v daném kalendářním měsíci ještě doplácíte, nebo zda máte přeplatek.

Strana 2 a strany následující: Vyúčtování spotřeby elektrické energie

 • Informace o vašem produktu a sazbě elektřiny
 • Informace o elektroměru. V rámci této položky naleznete číslo vašeho elektroměru, jeho počáteční stav a stav na konci zúčtovacího období a vypočítanou spotřebu elektřiny.
 • Regulované platby za elektřinu. K regulovaným platbám za elektřinu patří například platba za distribuci elektřiny, platba na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, poplatek za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou nebo stálý měsíční poplatek za příkon.
 • Neregulované platby za silovou elektřinu.
 • Závěrečné vyúčtování spotřeby elektřiny.
 • Rozpis záloh na další období.
 • Informace k platbám záloh.

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.