Během výroby elektřiny dochází k přeměně jiného druhu energie, vázané například v jaderném palivu, uhlí, slunci, větru či vodě, na elektrickou energii. Elektřina se v současné době vyrábí v elektrárnách. Podle druhu primárního zdroje vnější energie pak elektrárny rozlišujeme na několik druhů.

Jaderné elektrárny

jaderných elektrárnách je hlavním palivem pro výrobu elektřiny uran. V tomto případě jde o způsob tzv. mírového využití. Statistiky říkají, že jaderné elektrárny se celosvětově podílejí na výrobě elektřiny přibližně ze sedmnácti procent, na výrobě veškeré spotřebované energie pak nesou sedmiprocentní podíl.

Jaderné elektrárny v Česku

V České republice se v současnosti nacházejí dvě jaderné elektrárny. A to Jaderná elektrárna Temelín a Jaderná elektrárna Dukovany. Tyto jaderné elektrárny využívají ruský typ jaderného reaktoru VVER. Jaderným palivem je v tomto případě uran ve formě oxidu uraničitého v palivových tyčích, chladivem je pak voda.

Tepelné elektrárny

Elektrickou energii v Česku vyrábí i tepelné elektrárny. Jejich palivem je především černé a hnědé uhlí, v některých případech i lehký topný olej, biomasa, zemní plyn, hutní plyn či koksárenský plyn. Nejvíce tepelných elektráren přitom naleznete v Krušných horách.

Vodní elektrárny

Pro výrobu elektřiny jsou určeny také vodní elektrárny. Tyto elektrárny využívají vodní energii, jež je jedním z obnovitelných zdrojů energie. Vodní elektrárny v České republice se na výrobě elektřiny podílejí přibližně ze sedmnácti procent. Největší vodní elektrárny se v Česku nacházejí na řece Vltavě, dále se k nim řadí Dalešice, Mohelno a Dlouhé Stráně.

Větrné elektrárny

Elektřina je v České republice vyráběna i ve větrných elektrárnách. Větrné elektrárny vznikají především v oblastech, ve kterých průměrná roční rychlost větru ve výšce 100 metrů nad terénem dosahuje minimálně 6 metrů za sekundu. Jde zpravidla o oblasti ve vyšších nadmořských výškách (cca 500 m. n. m).

V České republice se větrné elektrárny staví již od 90. let 20. století. Tento typ elektráren naleznete zejména v horských pohraničních pásmech Krušných hor a Jeseníků a také v oblasti Českomoravské vrchoviny, ovšem jsou situovány i v dalších částech republiky.

Solární elektrárny

Jedním z dalších typů obnovitelného zdroje energie je solární energie, která vzniká jadernými přeměnami v nitru Slunce. Také tento typ energie se využívá k výrobě elektřiny, a to prostřednictvím fotovoltaických panelů.

Kolik energie solární elektrárna vyrobí, se odvíjí od intenzity slunečního záření. Tato intenzita, ovšem i délka slunečního záření záleží především na místě, kde se solární elektrárna nachází.

Geotermální elektrárny

Ve vulkanicky aktivních oblastech světa se elektřina vyrábí v tzv. geotermálních elektrárnách. V rámci Evropy je podíl geotermálních elektráren na výrobě elektřiny minimální, naopak na takovém Islandu je výroba elektrické energie v geotermálních elektrárnách nenahraditelná. Z geotermálních zdrojů je zde totiž produkována většina elektrické energie. Geotermální energie je v Islandu využívána i k ohřevu vody nebo k vytápění domů.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.