Elektrická energie se vyrábí z řady zdrojů. Jde například o černé a hnědé uhlí, zemní plyn, uran, lehký topný olej, ale také o obnovitelné zdroje. K těm se řadí zejména sluneční záření, vítr, voda a biomasa.

Výroba elektrické energie spalováním uhlí

Elektrická energie se tradičně vyrábí v klasických tepelných elektrárnách, a to spalováním především hnědého a černého uhlí. Některé tepelné elektrárny ovšem neprodukují pouze elektrickou energii, ale slouží i jako zdroj tepla. Nejvíce tepelných elektráren se v České republice nachází zejména v oblasti Krušných hor.

Výroba elektrické energie z jádra

jaderných elektrárnách je hlavním palivem pro výrobu elektrické energie uran. V tomto případě jde o způsob tzv. mírového využití. Statistiky říkají, že jaderné elektrárny se celosvětově podílejí na výrobě elektřiny přibližně ze sedmnácti procent, na výrobě veškeré spotřebované energie pak nesou sedmiprocentní podíl.

Situace v Česku

V České republice by měla v následujících letech výroba elektrické energie z jádra značně posílit. Ministerstvo průmyslu a obchodu totiž plánuje rozšíření stávajících jaderných elektráren. Do roku 2040 by se navíc měly jaderné elektrárny podílet na výrobě elektrické energie v tuzemsku zhruba z 55 procent.

Výroba elektrické energie ze slunce

Solární elektrárny využívají k výrobě elektrické energie slunečního záření. V posledních letech v tuzemsku výroba elektrické energie z fotovoltaických panelů prudce vzrostla. Bylo to mimo jiné dáno tím, že pro jejich provozovatele byly vyčleněny výhodné státní dotace.

Kolik energie solární elektrárna vyrobí, se přitom odvíjí od intenzity slunečního záření. Tato intenzita, ovšem i délka slunečního záření záleží především na místě, kde se solární elektrárna nachází.

Výroba elektrické energie z větru

Podle odhadů německé společnosti Siemens, jež je třetím největším výrobcem větrných turbín na světě, by měla v následujících letech prudce vzrůst výroba elektrické energie z větru. Do roku 2030 by se měla zvýšit až čtyřnásobně.

Značná konkurenceschopnost

Větrné elektrárny, v nichž dochází k výrobě elektrické energie z větru, jsou podle studií konkurenceschopnější nežli solární elektrárny. Tento typ navíc dokáže konkurovat i tepelným elektrárnám.

Výroba elektrické energie z vody

Také v tuzemsku se elektrická energie vyrábí i z vody, která patří k nejvyužívanějším obnovitelným zdrojům energie. I když v našich zeměpisných šířkách nejsou přírodní poměry pro budování velkých vodních energetických děl ideální, naleznete zde desítky vodních elektráren a malých vodních elektráren.

Podíl na výrobě elektřiny

V Česku se navíc vodní elektrárny podílejí na výrobě elektrické energie ze sedmnácti procent. Největší tuzemské vodní elektrárny naleznete na řece Vltavě, k významným se řadí i Dalešice, Mohelno či Dlouhé Stráně.

Další články z rubriky

Štítky: , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.