Solární energie patří podobně jako větrná energie, vodní energie nebo biomasa k obnovitelným zdrojům energie. Solární neboli sluneční energie se nevyužívá pouze k výrobě elektřiny prostřednictvím fotovoltaických panelů, ale také k jednoduchému ohřevu vody či k přitápění pomocí solárních kolektorů.

Dostupnost solární energie

Solární energie vzniká jadernými přeměnami v nitru Slunce. Tento typ energie je považován za obnovitelný především z toho důvodu, že vyčerpání zásob vodíku na Slunci se předpokládá až v řádu několika miliard let. Solární energie je navíc na rozdíl od ostatních obnovitelných zdrojů energie dostupná během roku po celé planetě Zemi.

Solární energie v Česku

Intenzita slunečního záření, která se mění v průběhu ročních období a nejvyšších hodnot dosahuje zpravidla mezi dubnem a zářím, se v rámci České republiky pohybuje od 950 do 1340 kW na metr čtvereční ročně. Počet slunečních hodin na území Česka je pak v průměru 1330 až 1800 ročně.

Solární elekrárny

Solární energie se nejčastěji využívá k výrobě elektřiny prostřednictvím fotovoltaických panelů. Kolik energie solární elektrárna vyrobí, se odvíjí právě od intenzity slunečního záření. Tato intenzita, ovšem i délka slunečního záření záleží především na místě, kde se solární elektrárna nachází.

Vliv na tyto ukazatele má zejména nadmořská výška, oblačnost i další lokální podmínky, k nimž se řadí například znečištěné ovzduší, úhel dopadu slunečních paprsků či časté ranní mlhy.

Co říkají čísla

Při instalaci solárních (fotovoltaických) panelů zkuste myslet na to, že při maximálním výkonu solární elektrárny 1 kWp bude zabrána plocha o obsahu 8 až 10 metrů čtverečních. Tato plocha pak dokáže vyrobit zhruba 1 MWh elektrické energie ročně.

Pokud se rozhodnete takto vyrobenou elektřinu dodávat distributorské společnosti, za jeden celý rok byste měli na základě garantované výkupní ceny obdržet zhruba 13 tisíc korun.

Další využití solární energie

Solární energie se nevyužívá pouze k výrobě elektrické energie. Tato energie nachází své místo také v zemědělství (při pěstování rostlin ve sklenících), při zpracování užitkové vody (ohřev, ale také odstraňování soli z mořské vody), anebo při vytápění.

Fosilní paliva

Solární energie, která v minulosti dopadala na planetu Zemi, se přeměnila beze zbytku také v jiné formy. Jde především o energii fosilních paliv. Fosilní paliva – ropa, uhlí a zemní plyn – se přitom zrodila z rostlinné či živočišné biomasy.

Energie větru a vody

Solární energie vyvolává rovněž větrnou energii. Jednotlivé části Země se totiž odlišně ohřívají, což má za následek větrné proudění. Vítr navíc může na vodní hladině vyvolávat vznik vln. Solární energie je dále hybnou sílou pro koloběh vody.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.