V roce 2006 se pro české domácnosti změnil způsob vyúčtování platby za elektrickou energii. Platba za elektřinu byla na základě požadavku Energetického regulačního úřadu rozdělena do několika částí. Jednou z těchto částí je i silová elektřina, která označuje vlastní odebranou elektřinu, jež byla dodána do domácnosti. Částka za silovou elektřinu tvoří třicet až čtyřicet procent veškeré ceny, kterou domácnost za elektrickou energii zaplatí.

Neregulovaná cena elektřiny

Platba za odběr elektrické energie se skládá z daněneregulované složky, která je utvářena trhem a určuje ji obchodník s elektřinou, a regulované složky, kterou každoročně stanovuje Energetický regulační úřad.

Regulovaná cena elektřiny

Do regulované složky se řadí poplatek za distribuci, poplatek za systémové služby, příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů a poplatek za činnost zúčtování operátora trhu s elektřinou.

Silovou elektřinu utváří trh

Silová elektřina, jež je fyzicky dodávána do odběrných míst jednotlivých odběratelů na území České republiky, patří právě do neregulované složky platby za elektřinu.

Silová elektřina je komodita jako taková. Její cena není nijak regulována Energetickým regulačním úřadem, nýbrž je utvářena samotným trhem. Jednotliví dodavatelé elektrické energie si tak mohou s ohledem na situaci na trhu nastavit její výši.

Cena za silovou elektřinu

Částka za silovou elektřinu tvoří třicet až čtyřicet procent veškeré ceny, kterou domácnost za elektrickou energii zaplatí. Proto je výhodné poohlédnout se po dodavateli elektřiny, který za odběr 1 kWh silové elektřiny požaduje co nejnižší částku. Různí dodavatelé elektřiny totiž nabízejí různé ceny silové elektřiny. Při správné volbě nového dodavatele elektrické energie lze ušetřit až několik tisíc korun ročně.

Dvě složky silové elektřiny

Platí přitom, že se silová elektřina dělí na dvě složky. V prvním případě jde o pevnou cenu za jeden měsíc. Tato pevná cena je většinou odlišná mezi distribučními sazbami a produktovými řadami.

Cena za odebranou kWh

Druhou složkou silové elektřiny je cena za odebranou kilowatthodinu (kWh), jež se dále u některých produktů dělí na vysoký a nízký tarif – tedy na elektřinu odebranou v nízkém a vysokém tarifu. Platí přitom, že ve vysokém tarifu je elektřina dražší a v nízkém tarifu zase levnější. Tyto dvoutarifové produkty jsou určeny pro domácnosti, které elektrickou energii využívají k ohřevu vody nebo elektrickou energií přímo topí.

Jednotarifová sazba D02d

sedmdesát procent tuzemských domácností ovšem využívá jednotarifovou distribuční sazbu D02d. V případě této sazby platí, že domácnost uhradí stejnou cenu za 1 kWh elektrické energie po celý den.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.