Solární energie patří podobně jako větrná energie, vodní energie nebo biomasa k obnovitelným zdrojům energie. Solární neboli sluneční energie se nevyužívá pouze k výrobě elektřiny prostřednictvím fotovoltaických panelů, ale také k jednoduchému ohřevu vody či k přitápění pomocí solárních kolektorů. Dostupnost solární energie Solární energie vzniká jadernými přeměnami v nitru Slunce. Tento typ...

Celý článek