V případě, že plánujete stavbu domu, chalupy nebo třeba garáže, je na místě, abyste zajistili přípojku elektřiny. Žádost o připojení k elektrické distribuční sítě byste měli v prvé řadě poslat dodavateli elektřiny, jehož jste si předem vybrali. Žádost o přípojku elektřiny ovšem nevzniká automaticky, musíte splňovat určité podmínky.

Elektrická přípojka nízkého napětí

Přípojka elektřiny, je zařízení, které každou domácnost připojuje k elektrické distribuční soustavě. Jestliže plánujete stavbu domu, ve vašem případě se jedná zejména o elektrickou přípojku nízkého napětí. Tato přípojka elektřiny má začátek u odbočení od rozvodného zařízení provozovatele distribuční soustavy směrem k odběrateli.

Připojení jedné domácnosti

Elektrická přípojka nízkého napětí, která je zpravidla určena pro připojení jedné nemovitosti, má konec v přípojkových skříních, jež se lidově označují jako kaplička nebo antoníček. Rozlišujeme přitom hlavní domovní pojistkovou skříň (u venkovního vedení) a hlavní domovní kabelovou skříň (u kabelového vedení).

Jak postupovat při zřízení přípojky elektřiny

1. Pošlete dodavateli elektřiny Žádost o trvalé připojení odběrného místa. K této žádosti připojte situační plánek s vyznačením polohy vaší nemovitosti.

2. Od dodavatele následně obdržíte nové smlouvy o připojení spolu s technicko-ekonomickým stanoviskem.

3. Kvůli přípravě odběrného místa pro připojení a odběr elektřiny oslovte specializovanou společnost.

4. Až bude odběrné místo připraveno k montáži elektroměru, pošlete svému dodavateli podklady pro uzavření Smlouvy na dodávku elektřiny. Jde konkrétně o kopii smlouvy o připojení, kopii revizní zprávy elektroměrového rozvaděče a kopii dokladu o úhradě podílu za nový odběr.

5. Poté s dodavatelem uzavřete novou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.

6. Se svým dodavatelem se nakonec dohodněte na montáži elektroměru.

Náklady na přípojku elektřiny

Od 1. ledna 2005 došlo k významné změně, která se týká elektrických přípojek pro domácnosti. Elektrická přípojka nízkého napětí do 50 metrů je totiž pro odběratele (tj. domácnosti) zdarma. Veškeré náklady tedy v tomto případě platí provozovatel distribuční soustavy, kterým je příslušná energetická společnost.

Vlastník nemovitosti platí přípojku elektřiny až nad 50 metrů. Tato cena je samozřejmě odvozena od délky elektrické přípojky.

Další povinnosti

Vlastník nemovitosti je povinen zabezpečit provoz přípojky elektřiny, a také její opravy a údržbu. A to z důvodu, aby nepoškodila jeho majetek nebo se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob.

Vlastník nemovitosti ovšem může ovšem požádat provozovatele distribuční soustavy, aby tuto přípojku za úplatu provozoval, udržoval a opravoval. Provozovatel musí ze zákona jeho žádosti vyhovět.

Další články z rubriky

Štítky: , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.