K obnovitelným zdrojům energie patří zejména solární energie, větrná energie, vodní energie a biomasa. Za obnovitelný zdroj energie lze přitom označit takový zdroj, v jehož čerpání lze pokračovat následující tisíce až miliardy let.

Vodní energie

Vodní energie si v České republice drží jedno prvenství. Ze všech obnovitelných zdrojů energie je totiž v tuzemsku nejvíce využívána. Statistiky dále říkají, že z celkového potenciálu vodní energie je v Česku využito zhruba 45 procent.

Vodní energie nachází uplatnění především při výrobě elektrické energie ve vodních elektrárnách. Vodní elektrárny v České republice se na výrobě elektřiny podílejí přibližně ze 17 procent. Největší vodní elektrárny se nacházejí na řece Vltavě, dále se k nim řadí Dalešice, Mohelno a Dlouhé Stráně.

Větrná energie

Větru jako dalšího z obnovitelných zdrojů energie se využívá především k výrobě elektřiny ve větrných elektrárnách. Větrné elektrárny vznikají především v oblastech, ve kterých průměrná roční rychlost větru ve výšce 100 metrů nad terénem dosahuje minimálně 6 m/s. Jde zpravidla o oblasti ve vyšších nadmořských výškách (cca 500 m. n. m).

Větrné elektrárny v Česku

V České republice se větrné elektrárny staví již od 90. let 20. století. Tento typ elektráren naleznete zejména v horských pohraničních pásmech Krušných hor a Jeseníků a také v oblasti Českomoravské vrchoviny, ovšem jsou situovány i v dalších částech republiky.

Větrné elektrárny v Česku přímo nenahrazují klasické zdroje, jsou ovšem jednou ze součástí energetického mixu. Větrné elektrárny v tuzemsku totiž do rozvodné sítě nedodávají elektrickou energii přirozeně tehdy, když nefouká. V tomto případě jsou pak využívány tzv. záložní zdroje.

Biomasa

Biomasa, stejně jako slunce, voda a vítr, patří k obnovitelným zdrojům energie. K obnovitelným zdrojům energie ovšem nepatří fosilizovaná biomasa neboli fosilní paliva, jako je uhlí, ropa, zemní plyn, nebo rašelina.

Štěpka, odřezky, brikety či pelety

Jako biomasa jsou označovány odpady, které vznikají při zemědělské, potravinářské či dřevozpracující výrobě. Biomasa je využívána především k vytápění. V kotli nebo v krbu se spaluje například štěpka, anebo nezpracované odřezky či vylisované a vlhkosti zbavené brikety a pelety.

Kotle na biomasu

Pro efektivní topení peletami je vhodný speciální kotel, tzv. kotel na biomasu. Tento typ kotle je mimo jiné dlouhodobě podporován různými dotačními programy. Na topení peletami (peletkami) v kotlích na biomasu se v současné době pohlíží jako na moderní, ekologický a komfortní způsob vytápění. Pelety mají navíc vysokou účinnost.

Solární energie

Solární energie, která vzniká jadernými přeměnami v nitru Slunce, je dalším typem obnovitelného zdroje energie. Solární energie se nejčastěji využívá k výrobě elektřiny prostřednictvím fotovoltaických panelů. Kolik energie solární elektrárna vyrobí, se odvíjí právě od intenzity slunečního záření. Tato intenzita, ovšem i délka slunečního záření záleží především na místě, kde se solární elektrárna nachází.

Solární energie nachází uplatnění i v případě jednoduchého ohřevu vody, v zemědělství (pěstování rostlin ve sklenících) nebo při vytápění.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.