Jaderná energie, často označovaná jako atomová energie, se uvolňuje z jaderných reakcí v atomovém jádře. Tuto energii lze využívat prostřednictvím speciálních zařízení. Odvětví, jež se touto činností zabývá, nese název jaderná energetika.

Neobnovitelný zdroj energie

Jaderná energie je podobně jako uhlí, ropa, zemní plyn či rašelina považována za neobnovitelný zdroj energie. Za neobnovitelný zdroj energie je přitom označován takový zdroj energie, jehož případné obnovení by trvalo mnohonásobně déle než jeho vyčerpání.

V České republice ovšem bývá často jaderná energie řazena mezi obnovitelné zdroje energie. Příslušný zákon o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů energie však tento druh energie na seznamu podporovaných obnovitelných zdrojů neuvádí.

Vznik jaderné energie

V současné době se využívá štěpná reakce uranu či plutonia. Jaderná energie tedy vzniká při štěpení jádra atomu, k němuž dochází při interakci jádra s neutronem. Během štěpení uranu se uvolní vždy několik neutronů, které nárazem do další jader vyvolají řetězovou štěpnou reakci jádra.

Forma tepelné energie

Platí při tom, že štěpící se jádro se deformuje a protahuje. Následně dochází k převážení odpudivých elektrických sil, kladná jádra se od sebe rozletí obrovskou rychlostí. Tato jádra, pro něž je charakteristická velká kinetická energie, naráží do dalších atomů. Z kinetické energie se tak stává energie kmitů atomů a molekul, tedy určitá forma tepelné energie, kterou je možná dále využít.

Využití jaderné energie

Jaderná energie je v současné době využívána především pro výrobu elektrické energie v jaderných elektrárnách. V tomto případě jde o způsob tzv. mírového využití. Statistiky říkají, že jaderné elektrárny se celosvětově podílejí na výrobě elektřiny přibližně ze sedmnácti procent, na výrobě veškeré spotřebované energie pak nesou sedmiprocentní podíl.

Pohon lodí a ponorek

Jaderná energie se ovšem nepoužívá pouze k výrobě elektrické energie. Jaderné reaktory jsou rovněž využívány jako pohon lodí a ponorek, k výrobě izotopů k dalšímu použití a k výzkumu. V některých výjimečných případech slouží jaderná energie k vytápění nebo k ohřevu teplé vody.

Jaderná energie v Česku

V České republice se v současnosti nacházejí dvě jaderné elektrárny. A to Jaderná elektrárna Temelín a Jaderná elektrárna Dukovany. Výstavba Jaderné elektrárny Temelín započala v roce 1987 a Jaderné elektrárny Dukovany v roce 1978. Tyto jaderné elektrárny využívají ruský typ jaderného reaktoru VVER. Jaderným palivem je v tomto případě uran ve formě oxidu uraničitého v palivových tyčích, chladivem je pak voda.

Historie jaderné energie

Historie využití jaderné energie sahá do roku 1938, kdy první úspěšný pokus s jaderným štěpením uskutečnili v Berlíně němečtí vědci Otto Hahn, Lise Meitner a Fritz Strassman. V řadě zemí světa jaderný program odstartoval již za druhé světové války.

První jaderný reaktor

V roce 1951 byl ve výzkumné stanici EBR-I poblíž amerického města Arca ve státě Idaho k výrobě elektřiny poprvé využit jaderný reaktor. K prvním postaveným jaderným elektrárnám se pak řadí sovětská Obninsk a britská Calder Hall. Jaderná energie byla k výrobě elektrické energie poprvé intenzivněji využívána od 70. a 80. let 20. století.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.