Geotermální energie se vedle solární, větrné či vodní energie řadí k alternativním zdrojům energie. Z geotermální energie se v geotermálních elektrárnách vyrábí elektřina. Geotermální energie se ovšem využívá také k vytápění budov nebo k ohřevu vody.

Tepelná energie z nitra Země

Geotermální elektrárny využívají k výrobě elektřiny tepelnou energii z nitra Země. Jde o alternativní zdroj energie, který bývá často řazen i mezi obnovitelné zdroje energie. Tato skutečnost však nemusí platit vždy. Některé zdroje geotermální energie mohou být vyčerpány v řádu několika desítek let.

Vulkanicky aktivní oblasti

Geotermální elektrárny se staví především ve vulkanicky aktivních oblastech. Využívají totiž toho, že na některých místech Zeměkoule je teplotní spád více než 55 stupňů Celsia na 1 km hloubky.

Pára jako pohon geotermální elektrárny

K pohonu turbín geotermální elektrárny je třeba horké páry, která stoupá pod tlakem z gejzírů či horkých pramenů. Další způsobem je vyhloubení dvou vrtů, do nichž se čerpá voda. Prvním vrtem voda teče do skály, ve skále se ohřeje až na 200 stupňů Celsia a druhým vrtem se dostane zpátky na povrch, kde se přemění na páru, která pohání právě turbíny geotermální elektrárny.

Technologicky náročná výroba elektřiny

Výroba elektřiny v geotermálních elektrárnách bývá technologicky náročná. Horká voda z vrtů je totiž často silně mineralizována, což má za důsledek zanášení technologického zařízení. Potrubí se tak musí častěji vyměňovat a celý systém geotermální elektrárny i častěji čistit.

Lokace geotermálních elektráren

Geotermální elektrárny, které využívají tepelnou energii nitra Země k výrobě elektřiny, se nacházejí zejména na Islandu. V menší míře geotermální energie nachází uplatnění také v Itálii, ve Francii, v Japonsku, na Novém Zélandu, v Mexiku, v USA, ve Velké Británii nebo na Filipínách.

Geotermální elektrárny a Island

Geotermální energie je ve velké míře využívána právě na Islandu. Z geotermálních elektráren zde totiž pochází většina elektrické energie, která se dostane do tamní rozvodné sítě. Geotermální energie na Islandu nachází rovněž uplatnění při vytápění obytných domů, skleníků, veřejných budov či bazénů, při vyhřívání chodníků nebo při ohřevu užitkové vody.

Geotermální elektrárna Nesjavellir

Největší geotermální elektrárna na Islandu nese název Nesjavellir. Nachází se v národním parku Pingvellir, produkuje 120 MW elektrické energie a k tomu ohřívá 1800 litrů užitkové vody za minutu.

Geotermální energie v Česku

V České republice se žádná geotermální elektrárna zatím nenalézá, přesto se uvažuje o jejím možném postavení. Například v Litoměřicích či v Liberci se z toho důvodu hloubily zkušební vrty pro geotermální elektrárnu. Geotermální energie nachází v tuzemsku uplatnění také v praxi. Třeba v Ústí nad Labem je geotermální energie využívána k vytápění plaveckých bazénů i místní zoologické zahrady.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.