Přemýšlíte, jak snížit svoje účty za elektrickou energii, které platíte elektrárenským společnostem? Řešení je jednoduché – a to domácí výroba elektřiny. Možností, jak doma vyrábět elektrickou energii, je spousta. Lze využít například sluneční záření, vítr nebo vodu.

Domácí výroba z obnovitelných zdrojů

Díky domácí výrobě elektřiny se můžete stát samostatní a navíc ušetříte za elektrickou energii, kterou byste jinak odebrali z elektrické sítě. Elektřinu v současné době domácnosti vyrábějí především z obnovitelných zdrojů energie, využívají tedy solární, větrnou či vodní energii. Technologie, potřebné k výrobě elektřiny z těchto zdrojů, jsou navíc momentálně cenově dostupné takřka pro všechny.

Fotovoltaické panely

Elektrickou energii lze pro domácnost získávat například ze solárních neboli fotovoltaických panelů, které využívají slunečního záření. Tuto solární elektrárnu je ideální umístit na jižní, popřípadě jihozápadní straně střechy domu.

Na střechách rodinných domů se zpravidla nacházejí fotovoltaické panely o instalovaném výkonu 5 kW. Solární elektrárna o tomto výkonu dokáže vyrobit zhruba 4 až 5 MWh elektrické energie za rok. Konkrétní výše vyrobené elektřiny přitom závisí na počtu slunečních dnů a také na intenzitě slunečního záření.

Hybridní fotovoltaická elektrárna

Hybridní fotovoltaická elektrárna vyrábí elektrickou energii ze slunečního záření. Kombinuje vlastnosti klasických fotovoltaických panelů, které jsou ovšem připojené jak do klasické distribuční soustavy, tak využívají tzv. ostrovní systém (neboli grid-off systém). V případě hybridní fotovoltaické elektrárny lze tedy od sebe tyto dva systémy galvanicky oddělit.

Ostrovní systém

Právě díky využití ostrovního systému může být v tomto případě domácnost nezávislá na dodávkách elektřiny z běžné sítě. Nezávislost na připojení do distribuční soustavy je jednou z klíčových výhod hybridní fotovoltaické elektrárny.

Snížení nákladů

Hybridní fotovoltaická elektrárna, často přezdívaná jako solární elektrárna druhé generace, je konstruována tak, aby bylo možné jejím prostřednictvím spotřebovat veškerou elektrickou energii, kterou lze z fotovoltaických panelů vyrobit.

Elektrická energie vyrobená hybridní fotovoltaickou elektrárnou je spotřebovávána přímo na místě, tj. v domácnosti. Ve většině případů není tedy dodávána do sítě. Majitel tohoto typu elektrárny tak snižuje vlastní náklady, jež by jinak za nákup elektřiny zaplatil.

Domácí větrná elektrárna

Domácí větrnou elektrárnu, která využívá potenciál větru, si můžete postavit třeba na zahradě. Například ve srovnání se slunečním zářením je v našich zeměpisných šířkách potenciál větru mnohem větší. Vítr totiž určitou rychlostí vane nejen v noci, ale i během všech ročních období.

Minimální hlučnost

Na zahradě si lze postavit malou větrnou elektrárnu, která se začne otáčet již při rychlosti větru kolem 3 metrů za sekundu. Malé větrné elektrárny, jejichž větrné turbíny dosahují maximální výšky 10 metrů, mají standardně minimální hlučnost a nepodléhají ani udělování licence.

Elektřina vyrobená domácí větrnou elektrárnou dokáže snížit účet za elektřinu zhruba o 4,54 korun na základě základní sazby D02d, která je v tuzemsku určena pro domácnosti se střední spotřebou elektrické energie.

Domácí vodní elektrárna

Pro domácí výrobu elektřiny můžete využít i sílu vody. Domácí vodní elektrárnu lze vybudovat tehdy, máte-li za domem například menší vodní tok. Pro stavbu domácí vodní elektrárny však budete potřebovat řadu úředních povolení. Například od příslušného vodoprávního úřadu povolení k nakládání s vodami nebo od příslušného stavebního úřadu stavební povolení. Na Energetickém regulačním úřadu se dále musíte zaregistrovat licenci jako provozovatel domácí malé vodní elektrárny a od distribuční společnosti zase získat souhlas s připojením nového zdroje do sítě.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.