Mezi alternativní zdroje energie patří zejména vodní energie, geotermální energie, spalování biomasy, větrná energie, solární energie a energie příboje a přílivu oceánů. Tyto alternativní zdroje jsou v podstatě obnovitelnými zdroji energie, jelikož jsou v měřítku existence lidstva a jeho potřeb takřka nevyčerpatelné.

Alternativní zdroje vs. klasické zdroje

Vodní energie, geotermální energie, spalování biomasy, větrná energie, solární energie a energie příboje a přílivu oceánů jsou jakousi alternativou ke klasickým zdrojům, k nimž se řadí uhlí, ropa, zemní plyn a jaderná paliva.

Klasické zdroje energie, jimž se říká též primární, jsou totiž na rozdíl od alternativních zdrojů energie vyčerpatelné a jejich světové zásoby jsou omezené.

Využívání alternativních zdrojů energie

Maximální využívání alternativních zdrojů energie je mimo jiné jedním z klíčových bodů energetické politiky Evropské unie. Na alternativních zdrojích energie přitom v rámci Evropy staví zejména Rakousko, Dánsko a Německo.

Různé způsoby získání elektřiny a tepla

Z alternativních zdrojů energie lze získat elektrickou energii nebo teplo různými způsoby. Elektrická energie se vyrábí například z energie vody ve vodních elektrárnách neboli hydroelektrárnách, z tepelné energie nitra Země v geotermálních elektrárnách, z energie větru ve větrných elektrárnách, z energie Slunce v solárních elektrárnách nebo z energie oceánu v elektrárnách pro využití mořského příboje.

Biomasa a tepelná čerpadla

Teplo se zase získává třeba spalováním či fermentací biomasy. Využívají se rovněž tepelná čerpadla, která mají schopnost odnímat teplo okolnímu prostředí, převádět jej na vyšší teplotní hladinu a předávat jej pro vytápění, ale i pro ohřev teplé užitkové vody. Tepelná čerpadla jsou navíc ve srovnání s biomasou bezodpadovou technologií, neprodukují totiž vyhořelé palivo.

Geotermální energie

Vítr, voda, Slunce a biomasa jsou nejčastěji využívanými alternativními zdroji energie na Zeměkouli. Oproti tomu tepelné energie nitra Země se využívá především ve vulkanicky aktivních oblastech, kde vznikají geotermální elektrárny.

V rámci Evropy je podíl geotermálních elektráren na výrobě elektřiny minimální, naopak na takovém Islandu je výroba elektrické energie v geotermálních elektrárnách nenahraditelná. Z geotermálních zdrojů je zde totiž produkována většina elektrické energie. Geotermální energie je v Islandu využívána i k ohřevu vody nebo k vytápění domů.

Energie oceánů

Méně využívaným alternativním zdrojem energie je rovněž energie příboje a přílivu oceánů. Elektrickou energii vyrábí jak přílivové elektrárny, tak elektrárny pro využití mořského příboje. Vědci do budoucna uvažují také o možném využití energie mořských proudů.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.