content top

Volná energie – Free energy

K volné energii lidé přistupují dvěma způsoby. Někteří ji považují za utopii, jiní ovšem za realitu budoucnosti. Co je podstatou volné energie? Vědci tvrdí, že ji lidé mohou získávat sami a bezplatně. Napojení na volnou energii O volné energii se uvažovalo již koncem osmnáctého století. Podle vědců, kteří se opírají o teorii volné energie, je energie všude kolem nás. Ovšem v současné době chybí...

Celý článek

Geotermální elektrárna – využívá geotermální energie

Geotermální energie se vedle solární, větrné či vodní energie řadí k alternativním zdrojům energie. Z geotermální energie se v geotermálních elektrárnách vyrábí elektřina. Geotermální energie se ovšem využívá také k vytápění budov nebo k ohřevu vody. Tepelná energie z nitra Země Geotermální elektrárny využívají k výrobě elektřiny tepelnou energii z nitra Země. Jde o alternativní zdroj...

Celý článek

Domácí malá větrná elektrárna v ČR

Domácí větrnou elektrárnu si můžete postavit třeba na zahradě. Díky tomu si budete moci vyrábět energii z větru sami, a snížíte tak svůj účet za elektřinu. Elektrickou energii tedy nemusíte doma získávat pouze z fotovoltaických panelů, které využívají sluneční záření. Potenciál větru Malé domácí větrné elektrárny začínají pomalu, ale jistě konkurovat fotovoltaickým panelům. Ti, kteří si...

Celý článek

Hybridní fotovoltaická elektrárna

Hybridní fotovoltaické elektrárny jsou v Česku i na Slovensku instalovány na střechách budov více než dva roky. Označení hybridní fotovoltaická elektrárna vlastně skrývá tzv. fotovoltaika s akumulací. Elektřina ze solární energie Hybridní fotovoltaická elektrárna vyrábí elektrickou energii ze slunečního záření. Kombinuje vlastnosti klasické solární elektrárny, která je ovšem připojená jak do...

Celý článek

Větrná energie

Větru jako zdroje energie se využívá zejména ve větrných elektrárnách. Větrná energie, jež spolu se solární energií, vodní energií a biomasou patří k obnovitelným zdrojům energie, je tedy v tomto případě využívána k výrobě elektřiny. Větrná energie a větrná elektrárna Pro výrobu elektrické energie z větru pro komerční účely je nejdůležitějším parametrem právě jeho rychlost. Platí...

Celý článek

Jaderná energie – atomová energetika

Jaderná energie, často označovaná jako atomová energie, se uvolňuje z jaderných reakcí v atomovém jádře. Tuto energii lze využívat prostřednictvím speciálních zařízení. Odvětví, jež se touto činností zabývá, nese název jaderná energetika. Neobnovitelný zdroj energie Jaderná energie je podobně jako uhlí, ropa, zemní plyn či rašelina považována za neobnovitelný zdroj energie. Za neobnovitelný zdroj...

Celý článek

Solární, sluneční energie

Solární energie patří podobně jako větrná energie, vodní energie nebo biomasa k obnovitelným zdrojům energie. Solární neboli sluneční energie se nevyužívá pouze k výrobě elektřiny prostřednictvím fotovoltaických panelů, ale také k jednoduchému ohřevu vody či k přitápění pomocí solárních kolektorů. Dostupnost solární energie Solární energie vzniká jadernými přeměnami v nitru Slunce. Tento typ...

Celý článek

Alternativní zdroje energie

Mezi alternativní zdroje energie patří zejména vodní energie, geotermální energie, spalování biomasy, větrná energie, solární energie a energie příboje a přílivu oceánů. Tyto alternativní zdroje jsou v podstatě obnovitelnými zdroji energie, jelikož jsou v měřítku existence lidstva a jeho potřeb takřka nevyčerpatelné. Alternativní zdroje vs. klasické zdroje Vodní energie, geotermální energie, spalování...

Celý článek

Obnovitelné zdroje energie

K obnovitelným zdrojům energie patří zejména solární energie, větrná energie, vodní energie a biomasa. Za obnovitelný zdroj energie lze přitom označit takový zdroj, v jehož čerpání lze pokračovat následující tisíce až miliardy let. Vodní energie Vodní energie si v České republice drží jedno prvenství. Ze všech obnovitelných zdrojů energie je totiž v tuzemsku nejvíce využívána. Statistiky dále...

Celý článek
content top