content top

Přepis elektřiny: Odhlášení, přihlášení

V případě, že se stěhujete, anebo chcete pouze změnit svého dodavatele elektrické energie, je na místě přepis elektřiny. Nejprve musíte u svého dosavadního dodavatele odhlásit odběr elektrické energie. Poté následuje podpis smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s novým, vybraným dodavatelem. Přepis elektřiny zpravidla zvládne i laik, postačí pouze několik formulářů. Přepis elektřiny v jedné...

Celý článek

Daň z elektřiny

Daň z elektřiny významně ovlivňuje výslednou cenu elektřiny. V České republice se v současnosti uplatňuje nejen daň z přidané hodnoty. Elektřina podléhá rovněž tzv. ekologické dani. Daň z elektřiny neboli ekologická daň Daň z elektřiny, jež je jednou z ekologických daní, je součástí ceny elektrické energie od roku 2008. O dani z elektřiny konkrétně mluví zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci...

Celý článek

Vyúčtování elektřiny – Faktura

Jednou za kalendářní rok vám váš dodavatel elektrické energie zašle vyúčtování elektřiny. Konkrétní období, kdy toto vyúčtování naleznete ve své schránce, je pohyblivé a navíc závislé na tom, kdy je ve vaší domácnosti prováděn odečet distributorskou společností. Faktura za spotřebovanou elektřinu Vyúčtování elektřiny je vlastně dvou- až třístránkovým dokumentem, který vás informuje, kolik...

Celý článek

Neoprávněný (černý) odběr elektřiny

Neoprávněný odběr elektřiny každoročně způsobuje dodavatelům elektrické energie několikamilionové škody. Ten, kdo má doma nelegální přípojku a odebírá elektrickou energii načerno, anebo čas od času přetočí elektroměr, se vystavuje riziku vysokých sankcí, nebo dokonce trestu odnětí svobody. Co říká zákon Neoprávněný odběr elektřiny je definován energetickým zákonem (tj. zákonem č. 458/2000 sb)....

Celý článek

Výroba elektřiny

Během výroby elektřiny dochází k přeměně jiného druhu energie, vázané například v jaderném palivu, uhlí, slunci, větru či vodě, na elektrickou energii. Elektřina se v současné době vyrábí v elektrárnách. Podle druhu primárního zdroje vnější energie pak elektrárny rozlišujeme na několik druhů. Jaderné elektrárny V jaderných elektrárnách je hlavním palivem pro výrobu elektřiny uran. V tomto...

Celý článek

Výpadek elektřiny (proudu)

Pokud ve vaší domácnosti dojde k výpadku elektřiny, ku pomoci vám mohou být záložní zdroje elektrické energie. Proti výpadku elektřiny se můžete pojistit například záložním agregátorem, ale i domácí solární, větrnou či vodní elektrárnou. Příčiny výpadku elektřiny Výpadek elektřiny se zpravidla přihodí v důsledku nejrůznějších okolností, které bývají zcela mimo vaši kontrolu. V přenosové...

Celý článek

Statická elektřina

Pokud dojde na povrchu předmětu k nashromáždění elektrického náboje (kladného, či záporného), mluvíme o tom, že je elektrostaticky nabitý. V případě, že dojde k vzájemnému kontaktu s dalším elektrostaticky nabitým předmětem, oba předměty si vymění svůj elektrický náboj. Fyzikové tento jev označují jako statická elektřina. Vznik statické elektřiny Statický náboj vzniká třením, indukcí, anebo...

Celý článek

Sazby a tarify elektřiny

Sazba elektřiny může být buď jednotarifová, nebo dvoutarifová. V případě jednotarifové sazby platíte stejnou cenu za odebranou elektřinu po celý den. Dvoutarifová sazba, kdy se výše částky, kterou zaplatíte, odvíjí od toho, zda elektřinu odebíráte ve vysokém, či nízkém tarifu, je přitom vhodnější pro domácnosti, které elektřinou nejen topí, ale také ohřívají vodu. Jednotarifové...

Celý článek

Dodavatelé elektřiny

V České republice lze odebírat elektrickou energii od několika desítek dodavatelů elektřiny. Správným výběrem dodavatele elektřiny může vaše domácnost ušetřit až několik tisíc ročně. Dominantní dodavatelé elektřiny Na tuzemském trhu s elektřinou operuje několik desítek dodavatelů. Většina českých domácností ovšem elektrickou energii odebírá od dominantních dodavatelů elektřiny, jimiž jsou ČEZ...

Celý článek

Silová elektřina

V roce 2006 se pro české domácnosti změnil způsob vyúčtování platby za elektrickou energii. Platba za elektřinu byla na základě požadavku Energetického regulačního úřadu rozdělena do několika částí. Jednou z těchto částí je i silová elektřina, která označuje vlastní odebranou elektřinu, jež byla dodána do domácnosti. Částka za silovou elektřinu tvoří třicet až čtyřicet procent veškeré ceny,...

Celý článek
content top