content top

EON nízký tarif: Čas zapnutí

Jedním z dominantních dodavatelů elektrické energie na českém trhu je společnost E.ON. Tato společnost dodává elektřinu zvláště v rámci jižních Čech, Vysočiny a jižní Moravy. Jednou ze služeb tohoto dodavatele elektrické energie je E.ON nízký tarif, v rámci jehož trvání mohou domácnosti odebírat levnější elektřinu. Jednotarifová a dvoutarifová sazba Při odběru elektrické energie využívá vaše...

Celý článek

Výpočet spotřeby elektrické energie (elektřiny) v domácnosti

Výpočet spotřeby elektrické energie lze provést díky jednoduchému vzorečku. V potaz přitom berte příkon daného spotřebiče a rovněž dobu, po kterou tento spotřebič odebírá ze sítě elektrický proud. Údaje potřebné pro výpočet K výpočtu spotřeby elektrické energie je třeba znát několik základních údajů. A to především příkon daného spotřebiče, jehož měrnou jednotkou je Watt (W). Údaj o...

Celý článek

Cena za kWh elektřiny (elektrické energie)

Výsledná cena kWh elektrické energie je tvořena neregulovanou složkou, kterou určuje dodavatel elektrické energie, regulovanou složkou, kterou stanovuje Energetický regulační úřad, a také ekologickou daní a daní z přidané hodnoty. Regulovaná cena kWh elektrické energie Do regulované složky ceny kWh elektrické energie se řadí poplatek za distribuci, poplatek za systémové služby, příspěvek na podporu...

Celý článek

Rozvod, přenos elektrické energie

Rozvod elektrické energie zajišťuje elektrická přenosová soustava. Tento systém přesněji řečeno rozvádí elektrickou energie od výrobců až k samotným odběratelům, tedy například k domácnostem. Rozvod elektrické energie jako dálniční síť Rozvod elektrické energie lze přirovnat k dálniční síti. Elektrická přenosová soustava má za úkol zajistit přenosy elektrické energie jak ve velkých objemech, tak...

Celý článek

Výroba elektrické energie

Elektrická energie se vyrábí z řady zdrojů. Jde například o černé a hnědé uhlí, zemní plyn, uran, lehký topný olej, ale také o obnovitelné zdroje. K těm se řadí zejména sluneční záření, vítr, voda a biomasa. Výroba elektrické energie spalováním uhlí Elektrická energie se tradičně vyrábí v klasických tepelných elektrárnách, a to spalováním především hnědého a černého uhlí. Některé...

Celý článek

Dodavatelé elektrické energie

Na českém trhu operuje několik desítek dodavatelů elektrické energie. K dominantním dodavatelům elektrické energie patří ČEZ Prodej, RWE a Pražská energetika. Každá domácnost má přitom možnost svobodně si vybrat, od kterého z českých dodavatelů bude odebírat elektřinu. Vliv dodavatele na cenu elektřiny Dodavatel elektrické energie, který musí mít v Česku licenci Energetického regulačního úřadu,...

Celý článek

Výkup elektrické energie – výkupní ceny elektřiny

Výkup elektrické energie je ideální pro domácnosti, které využívají pro svůj chod elektřinu vyrobenou solárními panely nebo domácí větrnou či vodní elektrárnou. Přebytky elektřiny, které domácnost nezužitkuje, mohou být totiž za určitou cenu prodávány do distribuční sítě. Podmínky výkupu elektrické energie Pokud jste majiteli domácí solární, vodní či větrné elektrárny a zajímáte se o výkup...

Celý článek

Náhradní zdroje elektrické energie (elektřiny)

Náhradní zdroje elektrické energie nacházejí uplatnění především při přerušení dodávky elektrické energie z hlavní rozvodné sítě. Proti výpadkům proudu se můžete pojistit například záložním agregátorem neboli elektrocentrálou. Vaše domácnost se ovšem může spoléhat i na alternativní zdroje energie, jako je vítr a sluneční záření. Záložní agregátor Jedním z náhradních zdrojů elektrické...

Celý článek
content top